O nama

Godine 1969., iz tadašnjeg Biokemijskog laboratorija, odvojio se i razvio Endokrinološki laboratorij. Godine 1971. postaje dio Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti, a 2006. postaje dio Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu. Laboratorij trenutno zapošljava 6 djelatnika visoke stručne spreme, 12 djelatnika više stručne spreme te 4 djelatnika srednje stručne spreme.

v.d. voditelja Odjela: doc.dr.sc. Ivan Šamija (ivan.samija@kbcsm.hr).

Glavni tehničar: Dalibor Petir, bacc.med.lab.diagn.